Kerhon toiminta jatkui vakiintunein menoin vuonna 2017. Vaikka toiminta keskittyi kerhoiltoihin ja jäsenten omaehtoiseen kuvausharrastukseen, myös SksL:n järjestämiin näyttelyihin lähetettiin kuvia. Perinteiseen tapaan kokoonnuttiin kerhoiltoihin, joissa kokoontui yleensä 7-8 aktiivista jäsentä katselemaan kuvia, keskustelemaan valokuvauksesta ja kuulemaan sekä näkemään kuva-arvostelijoiden esityksiä.

Kokoontuminen on nyt jatkunut Riihimäen lukion luokkatiloissa syksystä 2010. Silloin tällöin on voitu kokoontua kuva-alan yritysten tiloissa.

Muutoin ei kerholla ole edelleenkään vakituisia toimi- tai varastotiloja, kalustoa on nyt puheenjohtajan varastoissa, mukaan lukien näyttelykuvien kehyslaatikot.

Kerho saatuaan häädön Lasin koulun laboratorio- ja kokoontumistiloista syksyllä 2007 ei laboratoriotoimintaa ole ollut, kalusto on edelleen tilapäisvarastoissa. Pöytäkilpailuihin osallistuminen on ollut kohtalaisen aktiivista. Nähtävillä oli dataprojektorilla heijastettavia digikuvia, ei printtejä. Värikuvien ohella kerholaiset ovat kokeilleet mustavalko- tai tuunattujen kuvien tekoa. Kuukauden kuvaksi valittu kuva julkaistiin arvostelijan tiivistettyjen kommenttien kera Aamuposti-lehdessä, joka ilmestyy Riihimäen ja Hyvinkään seudulla.

Joulukuun kerhoillassa kaikista kuukauden kuvista (tai kerhoilloissa nähdyistä) vuoden varrelta valittiin vuoden kuvaaja, jonka tittelin sai tällä kertaa Jari Saukkola. Kuukauden kuvat tai muut kuvat eivät ole vuosiin päätyneet nettisivuille Kuvablogi-sivustojen sulkeuduttua. Uutta näkyvyyttä nettisivuille pyrittiin järjestämään vuonna 2017. Kerhon perustiedot ovat Suomen Kameraseurojen liiton nettisivuilla.

Kerhon jäsenet ovat 1970-1990 -luvuilla osallistuneet liiton valtakunnallisiin näyttelyihin. Nyt Juhani Vormulan kaksi digikuvaa hyväksyttiin vuonna 2017 sekä liiton vuorinäyttelyyn Turussa, että teemanäyttelyyn Helsingissä. Retki-innostus rajoittui kahden jäsenen sääksikuvauksiin kesän alussa Pohtiolammen Sääksikeskuksen kuvauskojuissa sekä kevätretkeen Porvoon seudulle. Kerhon jäseniä osallistui edelleen myös paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaan.

Kerhon talous oli jäsenmaksujen ja kaupungin perustoiminta-avustuksen varassa. Vuoden 2016 lopussa saatu SKsL:n koulutustuki 480 euroa vakautti toimintamahdollisuuksia muttei mahdollistanut erityisiä hankintoja. Vuoden lopussa kerhon tilillä oli 480 euroa. Kaupungin kulttuuritoiminnan perusavustus kerholle oli nyt 175 €, kun edellinen oli 159 €, vuonna 2015 vain 114 €, v. 2014 134 €, v. 2013 se oli 158 € ja v. 2012 250 €.

Jäsenmaksun maksaneita oli 7 henkilöä.

Kamerakerho 50 ry:n hallituksen puheenjohtajana toimi Juhani Vormula, varapuheenjohtajana Jari Saukkola, sihteerinä Seppo Salli, rahastonhoitajankin tehtävät hoiti edelleen puheenjohtaja. Kilpailusihteerinä toimi Jari Saukkola. Hallitukseen kuuluivat vielä Kati Kamunen, Kari Mattila, Markku Munck ja Martti Harjunpää, varajäseninä Juha Mälkönen ja Sauli Anttila. Tilintarkastajana/toiminnantarkastajana oli Keijo Jaara, varalla Jaakko Liikala.

Riihimäellä 10.1.2018 Kamerakerho 50 ry:n hallitus

Juhani Vormula          Seppo Salli

Puheenjohtaja            Sihteeri