Kerho toimii perinteidensä mukaan kehittävänä ja kokoavana yhdyssiteenä jäsenistönsä keskuudessa edistäen taiteellisiin päämääriin pyrkivää valokuvauksen harrastusta. Edelleen kerho pyrkii jatkamaan aktiivisena jäsenseurana Suomen Kameraseurojen Liitto ry:ssä toivoen kuitenkin liiton jäsenmaksuun kohtuutta, ja osallistumaan näkyvästi Riihimäen kulttuurielämään.

Tultuaan häädetyksi (vuonna 2007) pois Lasin koulun toimitiloista kerho kokoontuu vuokratiloissa ja pyrkii löytämään vakinaisluonteiset tilat sekä kokoontumiselle että mahdollisesti laboratorio- ja varastokäyttöön. Kerhoillat järjestynevät nyt toistaiseksi HF- Autohuollon kokoustiloissa Riihimäen Tehtaankadulla.

Toiminnan painoalueita ovat:

- Kerhoillat esitelmineen ja kuva-arvosteluineen

- Näkyvyyden lisääminen omien nettisivujen myötä ja muussa mediassa

- Liiton järjestämiin ja muihin näyttelyihin osallistuminen, osall.maksu 5 kuvaa/jäsen kerholta

- Koulutustoiminta ja liiton järjestämiin koulutuksiin osallistuminen

- Kuvaus- ja tutustumisretket, toimintapäivät

- Yhteistoiminta lähipiirin muiden harrastekerhojen ja yhdistysten kanssa

- Laboratorio- ja varastotilojen järjestäminen kerhon käyttöön mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan       

- Kerhon kaluston (mm. Munki-kalibrointilaite, näyttelykehykset) lainaus

 

Kerho järjestää innostuksen ja mahdollisuuksien mukaan digitaalisen kuvauksen ja kuvankäsittelyn koulutusta ja ohjausta. Tämä voi tapahtua yhteistyössä mm. Hyvinkään Kameraseuran kanssa. Myös kerhoilloissa ja kuvausretkillä on tarjolla jäsenille koulutusta ja opastusta. Kerho tekee kevätkuvausretken huhti-toukokuussa ja toisen retken syksyllä 2023.

Vuosina 2000-2007 hankitut digitaalisen kuvankäsittelyn laitteet (skanneri, dataprojektori ja kannettava mikrotietokone) ovat jo melko vanhoja, kerholaisten käytettävissä vuorollaan. Uusi kannettava PC on hankittu 2021. Kerho hankki vuonna 2011 näyttö- ja printterikalibraattorin. Kalustoa uusitaan tarveharkinnan ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.

Kerho lainaa kuvakehyksiään tarvittaessa ja sopimuksen mukaan näyttelyn pystyttämiseen.

Toiminnan taloudellisen perustan muodostavat edelleen jäseniltä perittävät vuotuiset jäsenmaksut ja Riihimäen kaupungin myöntämät avustukset, perustoiminta-avustus on ollut tasolla 130-250 euroa. 70-vuotisjuhlanäyttelyä v. 2020 kaupunki tuki tavallista enemmän, kulujen mukainen avustus tuli lähes 2 vuotta näyttelyn jälkeen. Tämä auttaa vielä uuden toimintavuoden suunnittelua, 75-vuotisnäyttely on alkuvuonna 2025. Muutoin jatkuvan niukkuuden aikana kerho toivoo löytävänsä yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistaisivat toiminnan jatkamisen.

Vuoden 2023 jäsenmaksu on 40 euroa.

 

Juhani Vormula                                                                Anu Juuri

Puheenjohtaja                                                                  Sihteeri

 

Kerhon toiminta jatkui pääosin vakiintunein menoin, niukoin talousresurssein. Vaikka toiminta keskittyi kerhoiltoihin ja jäsenten omaehtoiseen kuvausharrastukseen, myös  SKsL:n järjestämiin näyttelyihin lähetettiin kuvia ja tehtiin syksyinen kuvausretki.

Pitkään suunniteltu nettisivujen perustaminen 2018 antoi edelleen mahdollisuuden tutustua kerhoon verkossa, osoitteessa kamerakerho50ry.net. Sivuilta on voinut nähdä kerhoiltojen kuukauden kuvia sekä vuoden kuvan muutaman vuoden ajalta. Perinteiseen tapaan kokoonnuimme kerhoiltoihin, joissa oli yleensä 7-8 aktiivista jäsentä, katselemaan kuvia, keskustelemaan valokuvauksesta ja kuulemaan sekä näkemään kuva-arvostelijoiden esityksiä. Kokoontuminen jatkui alkuvuonna Riihimäen lukion luokkatiloissa (syksystä 2010 kevääseen 2019). Toukokuusta lähtien kerho on kokoontunut HF-Autohuollon kokoustiloissa saaden näin arvokasta tukea toiminnalleen yritykseltä. Mielessä on ollut vuoden 2020 70-vuotisnäyttelyn pystytys Riihimäen kirjastoon, kuvien näyttelykuntoon saattaminen maksaa helposti 500 euroa.

Muutoin ei kerholla ole edelleenkään vakituisia toimi- tai varastotiloja, kalustoa on nyt puheenjohtajan varastoissa, mukaan lukien näyttelykuvien kehyslaatikot.

Kerho saatua häädön Lasin koulun laboratorio- ja kokoontumistiloista syksyllä 2007 ei laboratoriotoimintaa ole ollut, kalusto on edelleen tilapäisvarastoissa.

Pöytäkilpailuihin osallistuminen on ollut kohtalaisen aktiivista. Nähtävillä oli dataprojektorilla heijastettavia digikuvia, ei printtejä. Värikuvien ohella kerholaiset ovat kokeilleet mustavalkokuvien tekoa. Kuukauden kuva julkaistiin arvostelijan tiiviist. kommenttien kera Aamuposti-lehdessä, joka ilmestyy Riihimäen ja Hyvinkään seudulla. 

Joulukuun kerhoillassa kaikista kuukauden kuvista (tai kerhoilloissa nähdyistä) vuoden varrelta valittiin vuoden kuvaaja, jonka tittelin sai tällä kertaa Juhani Vormula talvi-illan kuvalla Riisitunturilta. Vormulan harmaahaikaran lentoonnousukuva sijoittui kolmanneksi Oulanka-symposiumin kuvakisassa tammikuussa 2019. 

Kerhon jäsenet ovat 1970-90-luvuilla osallistuneet liiton valtakunnallisiin näyttelyihin, joihin viime vuosina Juhani Vormula on lähettänyt kuviaan vaihtelevalla menestyksellä. J Vormula ja J Saukkola arvostelivat Hyvinkään Kameraseuran vuosikisakuvat 2019.

Retki-innostus rajoittui kolmen jäsenen syksyiseen kuvausretkeen Hankoon. Kerhon jäseniä osallistui edelleen myös paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaan.

Kerhon talous oli jäsenmaksujen ja kaupungin perustoiminta-avustuksen varassa. Vuonna 2016 saatu SKsL:n koulutustuki 480 euroa vakautti vieläkin pohjakassana taloutta muttei mahdollistanut hankintoja. Vuoden lopussa kerhon tilillä oli 360 euroa.

Kaupungin kulttuuritoiminnan perusavustus kerholle oli nyt 142 euroa, kun edellinen oli 120 euroa,2017 175 €, sitten 159, 114 , 134, v. 2013 se oli 158 € ja 2012 250€.

Jäsenmaksun maksaneita oli  8 henkilöä, jäsenmaksu oli 40 euroa edelleen.

Kamerakerho 50 ry:n hallituksen puheenjohtajana toimi Juhani Vormula, varapuheenjoht. Jari Saukkola, sihteerinä Seppo Salli, rahastonhoitajankin tehtävät hoiti edelleen puheenjohtaja. Kilpailusihteerinä toimi Jari Saukkola. Hallitukseen kuului vielä Markku Munck, varajäseninä Juha Mälkönen ja Mari Kivi. Tilintarkastajana/toiminnantarkastajana oli Keijo Jaara, varalla Jaakko Liikala. Kesällä saimme kuulla suruviestin Keijo Jaaran kuolemasta.

 

Riihimäellä 8.1.2020    Kamerakerho 50 ry:n hallitus

Juhani Vormula           Seppo Salli

puheenj.                   sihteeri

Kuvagalleriaan kokoamme kuukauden kuvat niiltä kuukausilta kun kokoonnumme kerhoiltoihin (joka kuukausi poislukien kesä-elokuu) sekä vuoden kuvaajien parhaat otokset. Joiltain kuukausilta saattaa puuttua parhaaksi valittu kuva. Valitse alasvetovalikosta haluamasi vuosi, vuoden kuva ja kuvaaja on kuvasarjan viimeisenä, ellei se ole myös jonkun kuukauden kuvaksi valittu.

Huom! Arvioija on aina joku ulkopuolinen vieraamme.