Kerho toimii perinteidensä mukaan kehittävänä ja kokoavana yhdyssiteenä jäsenistönsä keskuudessa edistäen taiteellisiin päämääriin pyrkivää valokuvauksen harrastusta. Edelleen kerho pyrkii jatkamaan aktiivisena jäsenseurana Suomen Kameraseurojen Liitto ry:ssä toivoen kuitenkin liiton jäsenmaksuun kohtuutta, ja osallistumaan näkyvästi Riihimäen kulttuurielämään.

Tultuaan häädetyksi (vuonna 2007) pois Lasin koulun toimitiloista kerho kokoontuu vuokratiloissa ja pyrkii löytämään vakinaisluonteiset tilat myös mahdollisesti laboratorio- ja varastokäyttöön. Kerhoillat järjestynevät toistaiseksi HF- Autohuollon kokoustiloissa Riihimäen Tehtaankadulla.

 

Toiminnan painoalueita ovat:

    - Kerhoillat esitelmineen ja kuva-arvosteluineen

    - Näkyvyyden lisääminen omien nettisivujen myötä ja muussa mediassa

    - Liiton järjestämiin ja muihin näyttelyihin osallistuminen, osallistumismaksu 5 kuvaa/jäsen kerholta

    - Koulutustoiminta ja liiton järjestämiin koulutuksiin osallistuminen

    - Kuvaus- ja tutustumisretket, toimintapäivät

    - Yhteistoiminta lähipiirin muiden harrastekerhojen ja yhdistysten kanssa

    - Laboratorio- ja varastotilojen järjestäminen kerhon käyttöön mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan       

    - Kerhon kaluston (mm. Munki-kalibrointilaite, näyttelykehykset) lainaus

 

Kerho järjestää innostuksen ja mahdollisuuksien mukaan digitaalisen kuvauksen ja kuvankäsittelyn koulutusta ja ohjausta. Tämä voi tapahtua yhteistyössä mm. Hyvinkään Kameraseuran kanssa. Myös kerhoilloissa ja kuvausretkillä on tarjolla jäsenille koulutusta ja opastusta. Kerho tekee kevätkuvausretken huhti-toukokuussa ja toisen retken syksyllä 2024.

Vuosina 2000-2007 hankitut digitaalisen kuvankäsittelyn ja kuvaesityslaitteet (skanneri, dataprojektori ja kannettava mikrotietokone) ovat jo melko vanhoja, vuosia käyttämättä, kerholaisten käytettävissä vuorollaan. Uusi kannettava PC on hankittu 2021. Kerho hankki vuonna 2011 näyttö- ja printterikalibraattorin. Kalustoa uusitaan tarveharkinnan ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.

Kerho lainaa kuvakehyksiään tarvittaessa ja sopimuksen mukaan näyttelyn pystyttämiseen.

Toiminnan taloudellisen perustan muodostavat edelleen jäseniltä perittävät vuotuiset jäsenmaksut ja Riihimäen kaupungin myöntämät avustukset, perustoiminta-avustus on ollut tasolla 130-250 euroa. 70-vuotisjuhlanäyttelyä v. 2020 kaupunki tuki tavallista enemmän, kulujen mukainen avustus tuli lähes 2 vuotta näyttelyn jälkeen. Tämä auttaa vielä uuden toimintavuoden suunnittelua, 75-vuotisnäyttely on alkuvuonna 2025 Riihimäen kirjastossa. Muutoin jatkuvan niukkuuden aikana kerho toivoo löytävänsä yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistaisivat toiminnan jatkamisen.

 

Vuoden 2024 jäsenmaksu on 40 euroa.

 

Juhani Vormula                                          Anu Juuri

puheenjohtaja                                            sihteeri