Kerhon toiminta jatkui pääosin vakiintunein menoin. Vaikka toiminta keskittyi kerhoiltoihin ja jäsenten omaehtoiseen kuvausharrastukseen, myös  SksL:n järjestämiin näyttelyihin lähetettiin kuvia.

Pitkään suunniteltu nettisivujen perustaminen onnistui lopulta Pia Vormulan suosiollisella avulla. Osoitteessa kamerakerho50ry.net on nyt ollut mahdollista tutustua kerhon toimintaan ja nähdä kerhoiltojen kuukauden kuvia sekä vuoden kuvan muutaman vuoden ajalta. Perinteiseen tapaan kokoonnuttiin kerhoiltoihin, joissa kokoontui yleensä 7-8 aktiivista jäsentä katselemaan kuvia, keskustelemaan valokuvauksesta ja kuulemaan sekä näkemään kuva-arvostelijoiden esityksiä. Kokoontuminen on nyt jatkunut Riihimäen lukion luokkatiloissa syksystä 2010. Silloin tällöin on voitu kokoontua kuva-alan yritysten tiloissa. Muutoin ei kerholla ole edelleenkään vakituisia toimi- tai varastotiloja, kalustoa on nyt puheenjohtajan varastoissa, mukaan lukien näyttelykuvien kehyslaatikot. 

Kerho saatua häädön Lasin koulun laboratorio- ja kokoontumistiloista syksyllä 2007 ei laboratoriotoimintaa ole ollut, kalusto on edelleen tilapäisvarastoissa. Pöytäkilpailuihin osallistuminen on ollut kohtalaisen aktiivista. Nähtävillä oli dataprojektorilla heijastettavia digikuvia, ei printtejä. Värikuvien ohella kerholaiset ovat kokeilleet mustavalko- tai toonattujen kuvien tekoa. Kuukauden kuvaksi valittu kuva julkaistiin arvostelijan tiiviistettyjen kommenttien kera Aamuposti-lehdessä, joka ilmestyy Riihimäen ja Hyvinkään seudulla. Joulukuun kerhoillassa kaikista kuukauden kuvista (tai kerhoilloissa nähdyistä) vuoden varrelta valittiin vuoden kuvaaja, jonka tittelin sai tällä kertaa Juhani Vormula harmaahaikaran lentoonnousukuvalla. 

Kerhon jäsenet ovat 1970-90-luvuilla osallistuneet liiton valtakunnallisiin näyttelyihin. Nyt Juhani Vormulan digikuva hyväksyttiin vuonna 2018 Vantaalla. Retki-innostus rajoittui kahden jäsenen kuvausretkeen Espoon Suomenojalle ja Vihdin Vanjärvelle. Kerhon jäseniä osallistui edelleen myös paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaan.

Kerhon talous oli jäsenmaksujen ja kaupungin perustoiminta-avustuksen varassa. Vuoden 2016 lopussa saatu SKsL:n koulutustuki 480 euroa vakautti vielä pohjakassana toimintamahdollisuuksia muttei mahdollistanut erityisiä hankintoja. Vuoden lopussa kerhon tilillä oli 400 euroa.

Kaupungin kulttuuritoiminnan perusavustus kerholle oli nyt 120 euroa, kun edellinen oli 175 euroa, vuonna 2016 159 euroa, vuonna 2015 vain 114 euroa, v.2014 134 euroa, v. 2013 se oli 158 euroa ja 2012 250€. Jäsenmaksun maksaneita oli  7 henkilöä, jäsenmaksu oli 40 euroa edelleen.

Kamerakerho 50 ry:n hallituksen puheenjohtajana toimi Juhani Vormula, varapuheenjoht. Jari Saukkola, sihteerinä Seppo Salli, rahastonhoitajankin tehtävät hoiti edelleen puheenjohtaja. Kilpailusihteerinä toimi Jari Saukkola. Hallitukseen kuului vielä  Markku Munck, varajäseninä Juha Mälkönen ja Martti Harjunpää. Tilintarkastajana/toiminnantarkastajana oli Keijo Jaara, varalla Jaakko Liikala.

 

Riihimäellä 9.1.2019    Kamerakerho 50 ry:n hallitus

Juhani Vormula           Seppo Salli

puheenjohtaja             sihteeri